Chương trình

Một ngày của bé

Một ngày của bé

Một ngày của bé ở Dream House

Lớp: Nhà trẻ

8.45 – 9.00:

Thể dục sáng –Trò chuyện sáng/Morning Excercise -Circle time.

9.00 – 9.15:

Hoạt động chơi tập có chủ đích/

Main Activities.

9.15 – 9.30:

 

­

9.30 – 10.30:

 

 

10.30 – 14.00:

Hoa quả - Nước hoa quả - Sinh tố/

 Fruits – fruit juice – smoothies

Hoạt động chơi tập trong góc/Corner Activities.

Hoạt động chơi tập ngoài trời/Outdoor Activities.

 

Ăn trưa - Ngủ trưa/Lunch - Long Nap.

 

14.00 – 14.45:

Chơi tập/ Activities

14.45 – 15.30:

 

15.30 – 16:00:

Ăn chính chiều/Afternoon meal.

 

Kỹ năng sống - Ôn bài chiều/ Life skills - Review.

16:00 – 16:30:

Thay đồng phục - Ăn nhẹ/ Uniform changing - Snack.

16.30 – 18:00:

Chơi tự do - Trả trẻ/Free play - Go home.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Một ngày của bé ở Dream House

Lớp: Mẫu giáo

7.00 – 8.15:

Đón trẻ - Bữa sáng – Thay đồng phục/Welcome - Breakfast  - Uniform changing.

8.15 – 8.30:

Thể dục sáng – Trò chuyện sáng/Morning Excercise - Circle time.

8.30 – 9.15:

Hoạt động có chủ đích/Main Activities.

9.15 – 9.30:

Hoa quả - Nước hoa quả - Sinh tố/ Fruits – fruit juice - smoothies

9.30 – 10.15:

 

Hoạt động góc/Corner Activities.

10.15 – 10.45:

Hoạt động ngoài trời/Outdoor Activities.

10.45 – 13.45:

Ăn trưa - Ngủ trưa/Lunch - Long Nap.

13.45 – 14.30:

Hoạt động chuyển tiếp – Vận động/Excercise - Recess

14.30 – 15.00:

Ăn nhẹ chiều/Snack.

15.00 – 15.30:

Tiếng Anh/English.

15.30 – 16.30:

Kỹ năng sống  -  Ôn bài chiều/Life -skills Review.

16.30 – 18.00:     

Chơi tự do - Trả trẻ/Free play - Go home.

tin liên quan