Chương trình

Một ngày của bé

Một ngày của bé

                Một ngày của bé ở Dream House

Lớp: Nhà trẻ

7.00 – 8.15

: Đón trẻ - Bữa sáng – Thay đồng phục/Welcome - Breakfast  - Uniform changing.

8.15 – 8:30

: Thể dục sáng – Trò chuyện sáng/Morning Excercise - Circle time.  

8.30 – 9.00

: Hoạt động chơi tập có chủ đích/

Main Activities.

 

9.00 – 10.15

: Hoạt động chơi tập trong góc/ Corner Activities.

: Hoạt động chơi tập ngoài trời/Outdoor Activities.

10.15 – 14.15

: Ăn trưa - Ngủ trưa/  Lunch - Long Nap.

14.15 – 15.15

: Ăn chính chiều/Afternoon meal.

15.15 – 16:15

 

16:15 – 16:30

: Chơi tập - Ôn bài chiều/ Activities - Review.

: Ăn nhẹ/ Snack.

16.30 – 18:00

:  Chơi tự do - Trả trẻ/Free play - Go home.

 

 

 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một ngày của bé ở Dream House

Lớp: Mẫu giáo

7.00 – 8.15

: Đón trẻ - Bữa sáng – Thay đồng phục/Welcome - Breakfast  - Uniform changing.

8.15 – 8.30

: Thể dục sáng – Trò chuyện sáng/Morning Excercise - Circle time. 

8.30 – 9.15

: Hoạt động có chủ đích/Main Activities.

9.15 – 10.00

10.00 – 10.30

: Hoạt động góc/Corner Activities.

: Hoạt động ngoài trời/Outdoor Activities.

10.30 – 14.15

: Ăn trưa - Ngủ trưa/Lunch - Long Nap.

14.15 – 14.30

: Hoạt động chuyển tiếp/Recess.

14.30 – 15.00

: Ăn nhẹ chiều/Snack.

15.00 – 15.30

15.30 – 16.30

 

16.30 – 18.00     

: Tiếng Anh/English.

: Hoạt động chiều - Ôn bài chiều/    Activities - Review.

: Chơi tự do - Trả trẻ/Free play - Go home.

 

tin liên quan