Chương trình

Lịch năm học

Lịch năm học của Dream House

Lịch năm học

NĂM HỌC

  • Năm học bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 5.
  • Chương trình học hè bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 8.
  • Trường mở cửa suốt 12 tháng, chỉ nghỉ các ngày lễ, Tết theo qui định của nhà nước, nghỉ hè 1 tuần.

GIỜ HỌC

  • Dream House mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu.
  • Sáng đón trẻ từ 7 giờ 15 đến 8 giờ 30.
  • Chiều trả trẻ từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 00.
  • Đặc biệt nhận trông trẻ sau 18 giờ đến 21 giờ và cả ngày thứ Bảy

tin liên quan