Chương trình Giáo dục

Giáo dục mầm non

Thực hiện theo chương trình chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo. Nội dung chia thành các chủ đề lớn, chủ đề nhánh và chủ đề ngày với các nội dung nhằm phát triển cho trẻ một cách toàn diện.

Giáo dục mầm non

Mục tiêu được thiết lập xuyên suốt từ mục tiêu chủ đề đến mục tiêu tuần và mục tiêu trong từng hoạt động. Hình thức tổ chức theo chương trình mầm non mới kết hợp với 8 hình thức thông minh. Thực hiện tách nhóm, đi sâu vào phát triển cá nhân trong mỗi hoạt động.

  • Chương trình giáo dục ở mỗi một nhóm tuổi được chú trọng đặc biệt vào những lĩnh vực phát triển đặc trưng như:
  1. Lớp Birdie dành cho các bé 24 – 36 tháng: Tiếp tục phát triển về thể chất và ngôn ngữ thông qua các hoạt động vận động, nhận biết tập nói, kể chuyện theo tranh. Ở lứa tuổi này các con bắt đầu làm quen với lĩnh vực nhận thức và thẩm mỹ, cách thể hiện cảm xúc thông qua các hoạt động nhận biết, phân biệt, âm nhạc và tạo hình. Trẻ có kỹ năng chào hỏi lễ phép và một số kỹ năng làm theo yêu cầu, lấy cất đồ dùng đồ chơi…
  2. Lớp Kitty dành cho các bé 3 - 4 tuổi: Tập trung tiếp tục các mặt thể chất, nhận thức, các kĩ năng tự phục vụ, nhận biết và thể hiện cảm xúc. Trẻ có kĩ năng chào hỏi lễ phép, yêu thương chia sẻ và quan tâm đến người khác, đến con vật, cây cối. Dạy trẻ biết thể hiện cảm xúc thẩm mĩ, phát triển ngôn ngữ, tư duy trực quan - hình tượng, lòng tự tin.
  3. Lớp Puppy dành cho các bé 4 – 5 tuổi: Tập trung phát triển về các mặt thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, và ghi nhớ có chủ đích, tư duy tiền khái niệm và ngôn ngữ mạch lạc. Dạy trẻ biết hợp hợp tác với bạn để hoàn thành nhiệm vụ đến cùng, sáng tạo trong các hoạt động quen thuộc (vui chơi, kể chuyện, tạo hình, ngôn ngữ, âm nhạc vận động). Thực hiện các qui tắc đơn giản, mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động.
  4. Lớp Pony dành cho các bé 5 – 6 tuổi: Tập trung chủ yếu vào các hoạt động chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vào lớp 1, với kỹ năng tập trung chú ý, tư duy tiền khái niệm, ngôn ngữ mạch lạc, nhận và hợp tác với bạn bè để hoàn thành nhiệm vụ đến cùng, sáng tạo trong các hoạt động quen thuộc (vui chơi, kể chuyện, tạo hình, âm nhạc, vận động), thực hiện các quy tắc xã hội đơn giản. Hình thành cho trẻ một số giá trị gia đình và xã hội mang bản sắc văn hóa dân tộc. Tăng cường các hoạt động về chữ cái và tư duy logic, hình thành kĩ năng tiền đọc, tiền viết, mạnh dạn, tự tin, tự lực.

tin liên quan